Ефектен графит в Photoshop  

Posted by az100yan

1. Отворете Photoshop и направете лист с размер 700x400 и черен фон

2. Напишете някакъв текст с по-интересен шрифт (аз използвах Writers Original)

3. От blending options направете следните настройки - Stroke > Size = 4 , Color = Blue - Patern Overlay > Pattern - четвъртия на втория ред - Gradient Overlay > Gradinet със следните настройки:


4. Създадете копие на текстовия layer и направете основния текстов layer невидим
5. "Слейте копието на текстовия layer с Background layer-а
6. Filter > Stylize > Wind с Direction веднъж : From the Right и веднъж: From the Left


7. Image > Rotate Canvas > 90 CW
8. Filter > Stylize > Wind с Direction веднъж: From the Left и два пъти: From the Right


9. Image > Rotate Canvas > 90 CCW
10. Направете основния текстов layer видим и го "слейте" с Background layer-а
11. Filter > Texture > Texturizer - Texture : Brick - Scaling : 145% - Relief : 6

Финален резултат:

This entry was posted on петък, 12 септември 2008 г. at 15:21 ч. . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 коментара

Публикуване на коментар